AKTUELLT






JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

Stacks Image 235


S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
E-post: boras@katolskakyrkan.se