S:t Sigfrids
Katolska Församling
i Borås

PAX et BONUM!

AKTUELLT

WEEKEND FÖR ÄKTA PAR - på polska

  • 9 - 11 November 2018 // S:t Sigfrids Katolska Kyrka i Borås
Czytaj

PAX et BONUM!

FÖRSAMLINGENS PROJEKT

Nytt ventilationssystem – nu vi behöver din hjälp!


Kära församlingsmedlemmar,

Sankt Sigfrids församling är ett andligt och socialt hem för katoliker i alla åldrar och av alla nationaliteter i Borås och den omgivande Sjuhäradsbygden. Varje vecka bedrivs i kyrkorummet och våra övriga lokaler en rikhaltig och mångfacetterad verksamhet, till denna hör bland annat mässor, bikt, körövningar, föredrag, trosundervisning för barn och ungdomar samt aktiviteter för pensionärer och daglediga. Kyrkan är därtill nästan alltid öppen för enskild andakt, stillhet och bön.


Läs mer …
Stacks Image 208

PAX et BONUM!

VAD HÄNDER I MIN FÖRSAMLING?

PÅVENS BÖNEINTENTIONER

Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,
ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

  • OKTOBER - Evangelisationen: att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan förnyar sin kallelse, att vara nära de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.
  • NOVEMBER - Universell: att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.
  • DECEMBER - Evangelisationen: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor, finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

PAX et BONUM!

Besök


Online


S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se