AKTUELLT
BORÅS UNGA KATOLIKER

Tillsammans

Om du känner att varje dag i ditt liv är monotoniskt och du vill ändra något, tappa inte tiden och res dig med oss ur soffan. Vi vill bjuda dig på ungdomsmöte, att växa andligt genom Eukaristi, Tillbedjan, formation, och gemenskapen.

Våga dig …

Kommuniteten det är en plats på vilken vi lär känna varandra, vi letar efter våra passioner och skapar nya kontakter. Vi bygger gemenskapen. Det vill vi göra för att närma oss till Gud

Varje första fredag i månaden efter mässa

S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se