PAX et BONUM!

FÖRSAMLINGENS PROJEKT

VENTILATION

AKTUELLT

PAX et BONUM!

VAD HÄNDER I MIN FÖRSAMLING?

PÅVENS BÖNEINTENTIONER

Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,
ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

  • MARS - Evangelisationen: att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling, både på personlig och samhällelig nivå.
  • APRIL - Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.
  • MAJ - Evangelisationen: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.
  • JUNI - Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.
  • JULI - Evangelisationen: att präster som erfar trötthet och ensamhet i sitt pastorala arbete, ska finna tröst och förtrolighet med Herren och i vänskapen med sina medbröder.
  • AUGUSTI - Universell: att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.
  • SEPTEMBER - Universell: att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina hemländer.
  • OKTOBER - Evangelisationen: att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan förnyar sin kallelse, att vara nära de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.
  • NOVEMBER - Universell: att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.
  • DECEMBER - Evangelisationen: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor, finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

PAX et BONUM!

S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se