AKTUELLT
Församlingens ekonomi

Nytt ventilationssystem – nu vi behöver din hjälp!
Kära församlingsmedlemmar,
Sankt Sigfrids församling är ett andligt och socialt hem för katoliker i alla åldrar och av alla nationaliteter i Borås och den omgivande Sjuhäradsbygden. Varje vecka bedrivs i kyrkorummet och våra övriga lokaler en rikhaltig och mångfacetterad verksamhet, till denna hör bland annat mässor, bikt, körövningar, föredrag, trosundervisning för barn och ungdomar samt aktiviteter för pensionärer och daglediga. Kyrkan är därtill nästan alltid öppen för enskild andakt, stillhet och bön.
För att hålla kyrkorummet och våra övriga lokaler i bästa möjliga skick genomförs fortgående reparationer och andra former av förbättringsarbeten. Några exempel från de senaste åren är att vi har rustat upp pastors-expeditionen och korridoren på det nedre planet samt asfalterat församlingens parkering. Alla sådana åtgärder är givetvis förknippade med kostnader och i pastoralrådet förs kontinuerligt diskussioner om vilka förbättringar av lokalerna och utomhusområdet som måste prioriteras. Pengarna räcker inte till allt.
Vi står nu inför en stor renovering som samtidigt är en betydande ekonomisk utmaning för vår gemenskap. Ett nytt ventilationssystem behöver installeras. Ett omfattande arbete kommer att ske både utvändigt och inomhus under sommaren 2018. Förbättrade luftflöden kommer att göra våra lokaler behagligare och bättre att vistas i.
Kostnaderna för det nya ventilationssystemet beräknas uppgå till över en miljon kronor. Eftersom vi med ordinarie ekonomiska medel inte kan bära hela denna kostnad vädjar vi nu till varje medlem i vår församling om att efter ekonomisk förmåga bidra till den nya ventilationsanläggningen. Varje insatt krona är indirekt ett tillskott till den andliga och sociala gemenskapen, då insamlade medel bidrar till att vi i högre utsträckning kan prioriterar församlingens egna medel till kärnverksamheten.
Vårt mål är att samla in minst 200 000 kronor till den nya ventilations- anläggningen. På församlingens hemsida kommer ni kontinuerligt kunna följa hur mycket pengar som har samlats in. Ekonomiska bidrag mottas på församlingens Swish-konto 1230961961, Post Giro - 5173-8490 eller på bankkonto 5102-10 414 08.
Tillsammans kan vi göra denna renovering möjlig. Stort tack för din gåva!

Du kan stödja församling ekonomisk:

  • Post Giro - 5173-8490
  • Swish - 1230961961

S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se