AKTUELLT
HISTORIA I KORTHET
  • 1932 - S:t Sigfrids bildades och var kapellförsamling till Göteborg till mitten av 40-talet. Mässorna firades i församlingens tidigare hemvist, i en lilla lokal på Yxhammarsgatan.
  • 1945-64 - förste egna kyrkoherde Franc Bobrowski bodde i ett litet kyffa med bara ett draperi mot de gemensamma utrymmena
  • 1971 - kunde församlingen flytta till kyrkan på Fjällgatan. Kyrkan köptes från missionsförsamlingen. Under fr. Rafael Sarachagas tid fick kyrkan en tillbyggnad som erbjöd bostäder för präster och systrar och som nu hyser den lilla franciskanska kommuniteten.
  • 80-talet - under fr. Roslunds tid, etablerade fyra irländska Maria Reparatrixsystrar sin kommunitet.
  • 90-talet - ersattes Maria Reparatrixsystrarna av tre Sssumptionssystrar från Göteborg.
  • 2004 - flyttade Assumptionssystrarna och etablerade sig i Malmö.
  • 2004 - grundades ett franciskankloster.

S:t Sigfrids Katolska Församling
Fjällgatan 34 - 504 61 Borås - Sverige
Tel: +46 33 12 56 97 E-post: boras@katolskakyrkan.se