S:t Sigfrids Katolska Kyrka i Borås

Franciskusbönen

Franciskusbönen

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.

Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,
tro där tvivlet råder,
hopp där där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse, 
där oförrätt begåtts, 
att skapa endräkt, där oenighet söndrar.  
att sprida ljus, där mörkret ruvar, 
att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka
inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå, 
inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot, 
genom att förlåta som vi får förlåtelse, 
genom att mista vårt liv som vi vinner det. 
Det är genom döden som vi uppstår 
till det eviga livet.

 

+ + +

Du allra högste, 
ärorike Gud, 
upplys mitt hjärtats mörker 
och ge mig en rätt tro, 
ett fast hopp 
och fullkomlig kärlek, 
samt känsla och insikt, 
Herre, så att jag kan uppfylla 
ditt heliga och sanna uppdrag. Amen.

+ + +

O Fader, uppväck bland de kristna många kallelser till prästämbetet, så att tron hålls levande, och minnet av Jesus, din Son, bevaras genom att predika hans ord och fira sakramenten som ständigt förnyar de troendes liv. Skänk oss heliga präster som gör tjänst vid ditt altare, präster som med trohet och iver vakar över Eukaristin, som är Kristi största gåva för världens frälsning. Kalla präster som är redskap för din Barmhärtighet, präster som sprider din förlåtelses glädje genom Försoningens sakrament. Giv o Fader, att Kyrkan med glädje välkomnar ingivelser av din sons Ande, att den förblir öppen och mottaglig för hans ord och verkar för kallelser till prästämbetet och det vigda livet. Bevara biskoparna, prästerna och diakonerna, vigda män och kvinnor och alla som döpts i Kristus, att med trohet fullfölja sitt uppdrag i Evangeliets tjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Heliga Maria, apostlarnas drottning - bed för oss!
Helige Franciskus - bed för oss!
Heliga Clara - bed för oss!

Logga in

Statistik

Artiklar visade
70369

Kontakta Oss

S:t Sigfrids Katolska Kyrka

Fjällg. 34
504 61 Borås
Sweden

Tel: 033 12 56 97

PAX ET BONUM