S:t Sigfrids Katolska Kyrka i Borås

De sjukas smörjelses sakrament

DE SJUKAS SMÖRJELSES SAKRAMENTsjuka

De sjukas smörjelse är ett heligt sakrament genom vilket de sjuka får helande till anden och vila till kroppen.
Smörjelsen över den sjuke utförs av en laglig präst som smörjer den sjuke med olja som tidigare är helgad under biskopens hand genom den Helige Andes nåd. Prästen skall också be Gud den Allsmäktige att Han skänker den sjuke hälsa från hans kroppsliga och även andliga sjukdomar. "Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem" (Jak 5:14-15).

I detta sakrament stärks den sjuke och hans synder blir förlåtna. Detta ansluter till det som står skrivet i Bibeln om Jesu heliga apostlar: "De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem" (Mark 6:12-13).

Den sjuke skall då hans smörjes även framföra en sann bot och ånger där han bekänner sina synder. Denna smörjelse är till för de troende som är sjuka och det är fel att endast använda den för de döende. Det är inte ”de döendes smörjelse” utan de sjukas smörjelse, men vi använder de sjukas smörjelse också för de döende. 

Den troende som är sjuk att först be om andens bot genom den andliga boten (Bikten), och därefter be om den kroppsliga boten (genom Smörjelsen). Gud vill sina barns hälsa och vi kan med frimodighet och förtröstan be om att bli friska från våra andliga och kroppsliga sjukdomar: ”Och folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud” (Matt 15:31).

Anhöriga till en svåtr sjuk katolik är förpliktade att i TID kalla på en präst. Så att den sjuke kan få de sjukas smörjelse, som ofta föregås av bikt. Det sakramentet ges BARA till levande katoliker eller vid återupplivningen. Man kan ge de sjukas smörjelse också till en medvetslös om man kan förmoda att han eller hon gärna skulle ta emot den.

Varje katolik som är äldre än 60 är välkommen att ta emot de sjukas smörjelse VARJE ÅR. Man kan anmäla sina gamla och sjuka i sakristian efter varje Mässa.

Dopets Sakrament

DOPETS SAKRAMENTDop

Genom dopet, konfirmationen och eukaristin, de kristna initiationssakramenten, befrias människorna från mörkrets makt, de dör med Kristus, begravs med honom och får barnaskapets Ande. De firar med hela Guds folk åminnelsen av Herrens död och uppståndelse.

Genom dopet blir människorna till en enda kropp i Kristus och bildar så Guds folk. I och med att de får förlåtelse för alla synder, övergår de från sina medfödda villkor, till att vara Guds barn. Födda av vatten och helig Ande blir de en ny skapelse; därför kallas de Guds barn och är det verkligen.

Dopet, som är livets och himmelrikets port, är den nya lagens första sakrament. Kristus har utlovat det åt alla för att de skall få evigt liv.

Dopet är främst trons sakrament, den tro genom vilken människorna, upplysta av den helige Andes nåd, svarar på Kristi evangelium. 

Dopet är dessutom det sakrament genom vilket människorna inlemmas i Kyrkan, uppbyggs till ett Guds hus i Anden och blir ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk. Dopet är alltså enhetens sakramentala band mellan alla dem som blivit pånyttfödda genom detta sakrament. Eftersom dopet tas emot en gång för alla hålls dopriten högt i ära av alla kristna, och sedan det en gång blivit giltigt förrättat, är det inte tillåtet att upprepa det, även om det utförts av kristna bröder i andra samfund.

Innan du kontaktar präst i din församling:
- välj namn åt ditt barn.
- skapa BARNETS PERSONBEVIS.
- välj minnst en vuxen och konfirmerad katolik som barnets dopförälder.

Konfirmation

KONFIRMATIONkonfirmation

Vad betyder det att bli konfirmerad? I Katolska kyrkans katekes kan man läsa: Konfirmationsliturgin klargör att konfirmationens sakrament som verkan har den helige Andes särskilda utgjutande, så som den en gång gavs åt apostlarna på pingstdagen. Av detta framgår att konfirmationen ger tillväxt och fördjupning av dopets nåd. den får oss att slå djupare rot i det barnaskap hos Gud som låter oss säga: ”Abba fader” den förenar oss fastare med Kristus; den ökar den helige Andes gåvor i oss; den förenar oss innerligare med kyrkan den ger oss en särskild kraft av den helige Ande för att sprida och försvara tron i ord och handling som sanna vittnen för Kristus, för att modigt bekänna Kristi namn och för att aldrig blygas för korset. Märk all denna rikedom, som ingöts i dig, när dopvattnets droppar föll på din panna och när du nu på samma din panna blir smord med den heliga chrisma oljan, för att så att säga locka fram Guds helige Andes frukter och gåvor i dig. Vi alla som är döpta och smorda, låt oss med våra konfirmander verkligen leva vårt dop och vår konfirmation, där vi tog emot Andes frukter som är kärlek, frid, glädje, tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Där Anden öste sina gåvor över oss, så som den Helige Paulus beskriver i första Korinthierbrevet: om gåvan att ha vishet, och kunskap, om gåvan att tro och gåvan att bota, att kunna göra under eller att tala profetiskt, att skilja mellan andar och tala och tolka tungotal. Allt detta har getts oss, låt oss bruka Andens rikedom i vår församling på det sätt som den Helige Ambrosius uppmanar oss till: Kom ihåg att du har tagit emot det andliga tecknet, vishetens och förståndets Ande, rådets och styrkans Ande, insiktens och fromhetens Ande, gudsfruktans Ande, och bevara vad du har fått. Gud Fadern har märkt dig med sitt tecken, Herren Kristus har bekräftat dig och i ditt hjärta lagt ned frälsningens underpant, Anden. Katolsk ungdom måste också få undervisning före Konfirmationen. Det gäller i vår församling och är kopplat till Familjelördagarna. Vad betyder det att bli konfirmerad? I Katolska kyrkans katekes kan man läsa: Konfirmationsliturgin klargör att konfirmationens sakrament som verkan har den helige Andes särskilda utgjutande, så som den en gång gavs åt apostlarna på pingstdagen. Av detta framgår att konfirmationen ger tillväxt och fördjupning av dopets nåd.  

  • den får oss att slå djupare rot i det barnaskap hos Gud som låter oss säga: ”Abba fader”
  • den förenar oss fastare med Kristus; o den ökar den helige Andes gåvor i oss;
  • den förenar oss innerligare med kyrkan
  • den ger oss en särskild kraft av den helige Ande för att sprida och försvara tron i ord och handling som sanna vittnen för Kristus, för att modigt bekänna Kristi namn och för att aldrig blygas för korset.

Märk all denna rikedom, som ingöts i dig, när dopvattnets droppar föll på din panna och när du nu på samma din panna blir smord med den heliga chrisma oljan, för att så att säga locka fram Guds helige Andes frukter och gåvor i dig. Vi alla som är döpta och smorda, låt oss med våra konfirmander verkligen leva vårt dop och vår konfirmation, där vi tog emot Andes frukter som är kärlek, frid, glädje, tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Där Anden öste sina gåvor över oss, så som den Helige Paulus beskriver i första Korinthierbrevet: om gåvan att ha vishet, och kunskap, om gåvan att tro och gåvan att bota, att kunna göra under eller att tala profetiskt, att skilja mellan andar och tala och tolka tungotal. Allt detta har getts oss, låt oss bruka Andens rikedom i vår församling på det sätt som den Helige Ambrosius uppmanar oss till: Kom ihåg att du har tagit emot det andliga tecknet, vishetens och förståndets Ande, rådets och styrkans Ande, insiktens och fromhetens Ande, gudsfruktans Ande, och bevara vad du har fått. Gud Fadern har märkt dig med sitt tecken, Herren Kristus har bekräftat dig och i ditt hjärta lagt ned frälsningens underpant, Anden. Katolsk ungdom måste också få undervisning före Konfirmationen. Det gäller i vår församling och är kopplat till Familjelördagarna. Ungdom som får Konfirmationen måste vara minst 16 år gammal. Vi börjar katekesen just efter den första Komunionen. Katekesen före Konfirmationen är minst 2 års undervisning. Ungdom som får Konfirmationen måste vara minst 16 år gammal. Vi börjar katekesen just efter den första Komunionen. Katekesen före Konfirmationen är minst 2 års undervisning. Kom ihåg att du har tagit emot det andliga tecknet, vishetens och förståndets Ande, rådets och styrkans Ande, insiktens och fromhetens Ande, gudsfruktans Ande, och bevara vad du har fått. Gud Fadern har märkt dig med sitt tecken, Herren Kristus har bekräftat dig och i ditt hjärta lagt ned frälsningens underpant, Anden. Vi alla som är döpta och smorda, låt oss med våra konfirmander verkligen leva vårt dop och vår konfirmation, där vi tog emot Andes frukter som är kärlek, frid, glädje, tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Där Anden öste sina gåvor över oss, så som den Helige Paulus beskriver i första Korinthierbrevet: om gåvan att ha vishet, och kunskap, om gåvan att tro och gåvan att bota, att kunna göra under eller att tala profetiskt, att skilja mellan andar och tala och tolka tungotal. Allt detta har getts oss, låt oss bruka Andens rikedom i vår församling på det sätt som den Helige Ambrosius uppmanar oss till: Kom ihåg att du har tagit emot det andliga tecknet, vishetens och förståndets Ande, rådets och styrkans Ande, insiktens och fromhetens Ande, gudsfruktans Ande, och bevara vad du har fått. Gud Fadern har märkt dig med sitt tecken, Herren Kristus har bekräftat dig och i ditt hjärta lagt ned frälsningens underpant, Anden.

Logga in

Statistik

Artiklar visade
70367

Kontakta Oss

S:t Sigfrids Katolska Kyrka

Fjällg. 34
504 61 Borås
Sweden

Tel: 033 12 56 97

PAX ET BONUM